Het gezelligste plekje van Friesland!

Update brandveiligheid juni 2018

Geplaatst: 06-07-2018

Maatregelen brandveiligheid op de camping (2018)

Maatregelen na het onderzoek brandveiligheid
Uit het onderzoek kwamen de volgende punten naar voren:

  • de vluchtwegen waren niet allemaal goed aangegeven, de routing/bewegwijzering daarvan is inmiddels aangepast;
  • er was niet op voldoende plekken blusapparatuur aanwezig en deels was het verouderd, daarom is dit aangevuld met nieuwe blusapparatuur;
  • instructies voor gebruik van open vuur (zoals ook BBQ) waren niet voldoende beschikbaar/zichtbaar: deze gaan we op zichtbare/centrale plekken op de camping en bij de receptie ophangen, hier wordt aan gewerkt; - check van gasinstallaties en elektrische installaties op de standplaatsen en waar nodig vervanging hiervan; dit is een actie voor dit seizoen en gaat in overleg met de gasten. Een erkend installatie-keuringsbedrijf doet de inspecties. Iedere eigenaar moet de eigen apparatuur op orde hebben/brengen;
  • enkele hagen op de camping vormen door de droge binnenkant een extra brandgevaar (dit zijn vooral de coniferenhagen), deze zijn geïnventariseerd en moeten worden verwijderd. Dit voeren we dit seizoen uit (gemeente), ook dit gaat in overleg met de campinggasten.

Met de maatregelen die nu gedaan zijn en binnenkort nog gedaan worden, voldoen we voor dit jaar aan de minimale brandveiligheid. Immers, veiligheid staat voorop.
Voor de langere termijn is er naar de inrichting van de camping gekeken.
De ruimte tussen de standplaatsen is te klein om in de toekomst zo te houden, dit geldt ook voor een aantal bijgebouwen/schuurtjes. Daarom kunt u voorlopig geen schuurtjes bijbouwen.

Toekomstvisie camping

De gemeente stelt (start dit jaar) een toekomstvisie op voor de camping waarbij we zoveel mogelijk facetten meenemen, alle opties staan nog open. We kijken o.a. naar herinrichting van de camping en de kosten daarvan, behoeften van de gebruikers, mogelijkheden die andere locaties bieden, het bestemmingsplan, ontwikkelingen in zowel de omgeving als in de markt, economie etc. Uitgangspunt van dit gebied is nu de recreatieve bestemming; in de toekomstvisie nemen we alle mogelijkheden en ontwikkelingen mee. We houden u op de hoogte van dit proces.